Centrum Zdrowia Fresenius

Gryfino / Ińsko / Łobez / Resko

Oferta

Lp.

Opis badania

Cena w zł

1.

Wizyta u lekarza specjalisty

200,00

2.

Wizyta u lekarza sportowego

200,00

3.

Wizyta u psychiatry

200,00

4.

Wizyta u psychologa

200,00

5.

Badanie lekarza medycyny pracy

200,00

6.

Badanie osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub kierowcy, zgodnie z ustawą o ruchu drogowym

200,00

7.

Badanie lekarza specjalisty w ramach medycyny pracy i badania kierowców

150,00

8.

Iniekcja domięśniowa i podskórna

30,00

9.

Iniekcja domięśniowa i podskórna

30,00

10.

Iniekcja dożylna

35,00

11.

Pomiar ciśnienia tętniczego

20,00

12.

Wykonanie EKG - bez opisu

30,00

13.

Wykonanie EKG - z opisem

40,00

14.

Test wysiłkowy EKG

150,00

15.

EKG Holter

150,00

16.

Endoskopia diagnostyczna

350,00

17.

Endoskopia z badaniem histopatologicznym

450,00

18.

Endoskopia z wykonaniem testu urazowego (H.pylori)

300,00

19.

Kolonoskopia diagnostyczna

500,00

20.

Kolonoskopia z badaniem histopatologicznym

600,00

21.

Kolonoskopia z polipektomią

700,00

22.

Rektoskopia

200,00

23.

Rektoskopia z badaniem histopatologicznym

250,00

24.

Zabieg małej chirurgii (zmiana barwnikowa, kaszak, brodawka, ganglion itp.) - bez badania hist-pat

200,00

25.

Zabieg małej chirurgii (zmiana barwnikowa, kaszak, brodawka, ganglion itp.) - z badaniem hist-pat

300,00

26.

Zaopatrzenie rany

80,00

27.

Zdjęcie szwów

40,00

28.

Opatrunek

30,00

29.

Założenie lub zdjęcie opatrunku gipsowego

110,00

30.

Wymiana cewnika (cewnik pacjenta)

80,00

31.

Biopsja cienkoigłowa

200,00

32.

Biopsja cienkoigłowa pod USG

250,00

33.

Biopsja gruboigłowa pod USG

350,00 zł

34.

Biopsja mammotomiczna piersi

3700,00

35.

Elektrokoagulacja szyjki macicy

200,00

36.

Pobranie bioptatu na bad.hist-pat z szyjki macicy

300,00

37.

Badanie cytologiczne

50,00

38.

Założenie wkładki domacicznej, bez kosztu wkładki

600,00

39.

Usunięcie wkładki domacicznej

150,00

40.

Kserokopia dokumentacji medycznej, za 1 stronę

0,47

41.

Wypełnienie wniosku przez lekarza o odszkodowanie Prywatnej Firmie Ubezpieczeniow

50,00

Proszę zapoznać się z naszą Polityką prywatności oraz Ochroną danych osobowych.

ZAMKNIJ