Centrum Zdrowia Fresenius

Gryfino / Ińsko / Łobez / Resko

Oferta

Lp.

Opis badania

Cena w zł

1.

Wizyta u lekarza specjalisty

150,00

2.

Wizyta u lekarza sportowego

150,00

3.

Wizyta u psychiatry

150,00

4.

Wizyta u psychologa

150,00

5.

Badanie lekarza medycyny pracy

150,00

6.

Badanie osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub kierowcy, zgodnie z ustawą o ruchu drogowym

150,00

7.

Badanie lekarza specjalisty w ramach medycyny pracy i badania kierowców

100,00

8.

Inhalacja

30,00

9.

Iniekcja domięśniowa i podskórna

20,00

10.

Iniekcja dożylna

25,00

11.

Pomiar ciśnienia tętniczego

12,00

12.

Wykonanie EKG - bez opisu

20,00

13.

Wykonanie EKG - z opisem

30,00

14.

Test wysiłkowy EKG

150,00

15.

EKG Holter

150,00

16.

Endoskopia diagnostyczna

200,00

17.

Endoskopia z hist-pat

280,00

18.

Endoskopia z wykonaniem testu ureazowego (H.pylori)

230,00

19.

Kolonoskopia diagnostyczna

400,00

20.

Kolonoskopia z hist-pat

470,00

21.

Kolonoskopia z polipektomią

600,00

22.

Rektoskopia

150,00

23.

Rektoskopia z hist-pat

250,00

24.

Zabieg małej chirurgii (zmiana barwnikowa, kaszak, brodawka, ganglion itp.) - bez badania hist-pat

200,00

25.

Zabieg małej chirurgii (zmiana barwnikowa, kaszak, brodawka, ganglion itp.) - z badaniem hist-pat

300,00

26.

Zaopatrzenie rany

80,00

27.

Zdjęcie szwów

35,00

28.

Opatrunek

20,00

29.

Założenie lub zdjęcie opatrunku gipsowego

110,00

30.

Wymiana cewnika (cewnik pacjenta)

80,00

31.

Biopsja cienkoigłowa

180,00

32.

Biopsja cienkoigłowa pod USG

250,00

33.

Biopsja gruboigłowa pod USG

300,00 zł

34.

Biopsja mammotomiczna piersi

2200,00

35.

Elektrokoagulacja szyjki macicy

150,00

36.

Pobranie bioptatu na bad.hist-pat z szyjki macicy

200,00

37.

Badanie cytologiczne

30,00

38.

Założenie wkładki domacicznej, bez kosztu wkładki

600,00

39.

Usunięcie wkładki domacicznej

150,00

39.

Spirometria bez opisu

30,00

40.

Spirometria z opisem

40,00

41.

Kserokopia dokumentacji medycznej, za 1 stronę

0,35

42. Wypełnienie wniosku przez lekarza o odszkodowanie Prywatnej Firmie Ubezpieczeniowej

50,00

Proszę zapoznać się z naszą Polityką prywatności oraz Ochroną danych osobowych.

ZAMKNIJ